پانزدهمین نمایشگاه صنایع ارتباطی (تلکام)

پانزدهمین نمایشگاه تله کام در روز 17 مهرماه 1393 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران با حضور متخصصین وشرکتهای داخلی و خارجی فعال در زمینه تکنولوژی مخابرات اغاز به کار نمود شرکت فناوران رهیاب سیستم آسیا به عناون نماینده انحصاری شرکت NEW ROCKبرای سومین سال پیاپی با حضور در سالن 10 و11 غرفه 31 میزبان شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از سراسر کشور و مهمانان خارجی این نمایشگاه بود. نمایشگاه تله کام 2014 بسیار تخصصی تر از سالهای گذشته از لحاظ بازدید کنندگان و شرکت کنندگان برگزار شد .برگزاری بیش از 100 جلسه تخصصی در زمینه تجهزات ویپ با مسئولان و متخصصین کشور به ویزه مسئولین مخابرات ، مدیران ارشد اپراتورهای اول تا چهارم موبایل کشور مسئولین فاوای ارگانهای نظامی و مسئولین آی تی شرکتهای معظم از دستاوردهای بسیار گرانبهای این نمایشگاه بود که در همین جا بر خود لازم میدانیم از تمامی این عزیزان که بر ما منت نهاده و از غرفه این شرکت بازدید نموده و افتخار میزبانی را داشتیم تشکر و قدردانی نموده و امید داریم در جهت عرضه خدمات سخت افزار و نرم افزار در حوضه فناوری ویپبا رویکرد به آینده همکاریهای گذشته را مستحکم و گامهای نوین را هر چه بهتر بر داریم.