سامانه تیکتینگ آنلاین

سیستم تیکتینگ شرکت فناوران رهیاب با ارائه امکانات پیشرفته مثل تیکتینگ، پاسخ‌های آماده، پایگاه دانش و گردش کار موجب سرعت بخشی به خدمات مشتریان میشود.

سامانه تیکتینگ شرکت فناوران رهیاب سیستم آسیا